MART 20
ИЗВЕШТАЈ

СА VI САБОРА ПОЉОПРИВРЕДНИКАДана 03. марта текуће године одржан је VI Сабор пољопривредника Србије у Врњачкој Бањи. Организатори скупа су били Асоцијација СПАС (Сабор произвођача агропривреде Србије), Центар за развој села пољопривреде и неговање традиције, Центар за демократију и одрживи развој, Савез Малинара Србије, Удружење Одгајивача Сименталске Расе, Удружења Пчелара, Ратара, Повртара, Одгајивача Свиња и Банатске Асоцијације пољопривредника „Банатски Паори“ у конгресној сали Меркур.

Састанку су поред великог броја репрезентативних представника пољопривредника са територије целе Србије присуствовали и представници Министарства пољопривреде и представници локалних самоуправа. Министарство пољопривреде су на овом Сабору представљали господин Велимир Станојевић -државни секретар, као и господа Драгослав Милутиновић и Бојан Живковић из Управе за аграрна плаћања.

Сабор је отворио Председник Банатске асоцијације пољопривредника господин Јан Хусарик који је присутним учесницима ставио до знања важност јединственог наступа свих пољопривредника из свих грана према држави Србији. Потенцирао је како економско удруживање тако и потребу за јединственим наступом свих пољопривредника и у политичком наступу у правцу државе из разлога што само организован пољопривредник у свим областима може битно утицати како на своју судбину тако и на просперитет целе државе уопште.

Учесници су са жаљењем констатовали да су мала и средња газдинства због слабе организованости на једној страни док су екстрапрофитери, шпекуланти над имовином и земљиштем, монополисти и картелисти (читај: Тајкуни) и Министарство пољопривреде често на другој страни и да тајкуни и данас фактички поручују Уредбе и да су они практично газде буџета Министарства пољопривреде.

Пољопривредници ће упутити допис Министру пољопривреде да се заложи да се примена Закона о маркираном гориву примењује тек од 2018. године из разлога што још увек постоје старе залихе немаркираног горива. Такође се тражи хитно решење проблема око нереалне презадужености пољопривредника за ПИО осигурање и Министарству су упућени захтеви са предлозима конкретних решења.Наложено је такође да се Министру скрене пажња на РГЗ који намерним или ненамерним лошим радом односно евиденцијом омогућава велике злоупотребе и наноси енормне штете како пољопривредницима тако и буџету Републике Србије.

Сви учесници дебате су се једногласно усагласили да се по хитном поступку донесе законска одредба по којој страна физичка лица која оснују предузеће као правно лице у Србији не могу више у неограниченим количинама куповати оранице (јер је до 0,1 ha у Аустрији а највише до 10 ha у Литванији то правило у ЕУ) па се у таквим ситуацијама требају третирати као страно лице у промету са пољопривредним земљиштем.

Такође се тражи од Министра пољопривреде да донесе подзаконска акта да пољопривредници могу куповати ортанице и под којим условима а што је предвиђено Законом о земљишту као и да се изнађе модел по угледу на Мађарску како би се поставили услови којим би се спречили странци (и физичка и правна лица) да дођу у посед домаћих ораница (за које су генерације нашим предака давале животе!).

Ударна тачка VI Сабора пољопривредника је формирање иницијативног одбора за оснивање Пољопривредно Шумарске Коморе формирањем Савета аграрних организација Србије - САОС како би се створили услови за подршку државе или самостално уз COPA COGECA из Брисела за стварање репрезентативне националне кровне организације у придруженом а затим и пуноправном чланству са професионалним пољопривредним организацијама на нивоу ЕУ. Ову иницијативу су подржали сви учесници Сабора и формиран је ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР.

За председника иницијативног одбора именован је Ненад Манић секретар Банатске Асоцијације Пољопривредника „Банатски Паори″ са још седам репрезентативних представника пољопривредника са целе територије Србије који заступају све гране пољопривреде како сточаре тако ратаре, воћаре, повртаре и редом са циљем да се омасови чланство под кровном организацијом на нивоу сваке јединице локалне самоуправе.

Као стручну помоћ обезбеђени су најквалитетнија студенти са Београдског универзитета (са различитих факултета) који ће у нарадних пар месеци радити на стручном упоредном истраживању у вези искустава у раду пољопривредно-шумарских комора у Чешкој, Словачкој, Мађарској, Словенији и Хрватској или др. типа кровне организације као што је то у Бугарској.

Пољопривредницима је предочено да имају подршку Комитета професионалних Пољопривредних Организација COPA и Главног Европског Савеза Пољопривредних Задруга –COGECA. Такође је обезбеђена директна комуникација са COPA – COGECA организацијом и обећана нам је директна помоћ из Брисела као и подршка професионалних пољорпривредних организација из Швајцарске, Аустрије, Словеније и др. држава.

Као координатор за програмску и пројектну активност Иницијативног одбора и будуће организације САОС (кровне организације пољопривредника) именован је др Ненад Илић директор Задруге Добрих Домаћина „СРБ-МЕД“.

Један од закључака је и да се о свему овом обавести Министар Пољопривреде, да се по овом питању затражи пријем код Министра пољопривреде и да се од министарства пољопривреде затражи да активно учествује са у овом пројекту.

Ненад Манић, председник иницијативног одбора за Савет аграрних организација Србије са циљем успостављања Пољопривредно-шумарске коморе Србије
Контакт 065/21-00-820

Copyright © 2012. All rights reserved.
Designed By Studio X