FEB 18

ДУГОРОЧНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕДа би српски сељак опстао неопходно је да у што кпаћем року држава предузме следеће мере:

Неопходно је под хитно да се заштити домаћа семенска производња која је на европском па чак и на вишем нивоу у појединим сегментима.
Под хитно треба увести ред у увоз страних семена који агресивним маркетингом а узгред сумњивим квалитетом угрожавају домаћу семенску производњу. Производња садног материјала, Институти у Земун Пољу и у Новом Саду имају светски реноме и они су у својој области Мерцедес и то треба по сваку цену штитити.

Повећање износа субвенција на Европски ниво како би наши ратари и сточари били равноправни у тржишној утакмици са Европским фармерима, нарочито од почетка 2014. године од кад су царине према производима из европске уније укинуте у потпуности!

Забранити продају ораница страним лицима из разлога што држава не сме да остане без својих природних ресурса и да постане зависна од странаца којима није стало до наше државе и до њеног просперитета већ само до личног профита а на штету наших грађана.

Изменити радно правне односе тако да пољопривредници не буду грађани другог реда. Конкретно да чланице (жене) породичног пољопривредног газдинства могу користити породиљско боловање а када је пољопривредник болестан да може користити боловање. Велики број пољопривредника су постали инвалиди на својим њивама на њиховом радном месту (нпр. без руку и прстију...) ниједан дан ни су добили боловање нити статус инвалида нити инвалидску пензију.

Младе пољопривреднике који остају на селу прве године када се бришу са евиденције незапослених држава треба да без накнаде 10 хектара ораница а да док траје остатак закупа ту ораницу млади да плате по просечној цени оранице те територије и те класе.

Омогућити куповину малим и средњим породичним пољопривредним газдинствима да купе државну земљу до 20 хектара на вечито по повољним условима тако да гаранција за купљену земљу буде она сама себи гаранција систем лизинга. Услов да та ораница не пређе 100 хектара укупног власништва тог газдинства и да се уведе земљишни максимум.

Помоћи да се у што скорије време изграде складишни простори за пољопривредне производе како пољопривредници не би били у ситуацију да их трговци откупљивачи и прерађивачи уцењују. Уједно испитати евентуалне неправилности приликом приватизације складишних простора и тамо где има тога та јавна складишта да користе мала и средња газдинства уз плаћање услуга држави.

Инсистирати на строгом поштовању закона о забрани гајења и промета ГМО - како из здравствених разлога тако из разлога заштите домаће семенске производње.

Подржавати па чак и форсирати органску производњу тамо где за то постоје услови .Таква производња је много исплативија, мануелним радом се упошљава више људи а ти производи су много траженији како на домаћем тако и на страном тржишту.

Давати субвенције и средњим газдинставима за подизање воћних засада као и за производњу поврћа где се по јединици површине много више ради па и остварује много већа добит. Едуковати произвођаче поврћа на паковању производа и одлагању истих у хладњаче,на тај начин се опет како пласманом на домаћем тржишту тако и у иностранству остварује много већа добит и подиже стандард друштва уопште.

Стимулисати развој сточарске производње јер ће сточарство омогућити ефикасније коришћење заливних система

Контролисана употребе свих врста хербицида.

Обавезно увођење плаћање кауције за сву амбалажу од хербицида како би корисници били у обавези да после употребе враћају добављачу амбалажу да амбалажа не завршава по каналима и другим местима и на тај начин да се заштите водотокови и подземне воде.

Едукација пољопривредника да правилно коришћење заливног система. Заливање без коришћења стајњака нарушава се структура хумуса а неконтролисаним заливањем долази и до испирања земље. Инсистирање на стварању услова да се као енергент код заливања користи електрична енергија као најјефтинија.

Стимулисати изградњу и обнову прехрамбене индустрије која ће прерађивати пољопривредне производе да ван наше државе не извозимо сировине већ готов производ.

Чишћење каналске мреже порибљавањем канала АМУРОМ који је биљојед и дневно поједе велику количину биљака тако имамо и чисте канале и рибу.

Стимулисати производњу лековитог и зачинског биља које доноси већи профит као и изградња дестилерија које ће прерађивати то лековито биље. Обновити откуп и сакупљање лековитог биља у планинском подручју где нема употребе хербицида за справљање лековитих чајева. Тај приход би колико толико омогућио опстанак људи на тим подручјима.

Држава треба утицати да се гро средстава из предприступних фондова слије на прављењу складишних простора да се економски повезују пољопривредници и да се стимулише развој прехрамбене индустрије из истих фондова.Copyright © 2012. All rights reserved.
Designed By Studio X