JAN 16
БАНАТСКИ ПАОРИ У АКЦИЈИ

Предприступни фондови Европске Уније


Банатска Асоцијација Пољопривредника ће у сарадњи са ФОНДОМ ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ при покраини организовати едукацију својих чланова из области прављења пројеката и упознавање чланства са предприступним фондовима и могућности за коришћење истих.

Предавање ће вршити углавном код сваког удружења где има већи број заинтересованих ,едукација ће бити бесплатна а уједно ћемо упознавати чланство са предностима и манама приликом уласка у Европску Унију.
Предавања ће трајати оквирно око три дана а о терминима ћемо се посебно договарати са сваким удружењем понаособ. Такође ћемо упознати сво чланство са кредитним линијама као и могућност остваривања права на подстицаје и субвенције како катарске тако и сточарске производње производње воћа и поврћа.Према писању штампе, постоји веровање да ће нам средства из предприступних фондова бити доступна већ 2016. године. Потребно је припремити доста унапред пројекте за добијање ових средстава.

Copyright © 2012. All rights reserved.
Designed By Studio X